Announcements

APPLICATION DEADLINE UNTIL 09 MARCH 2018 at 16:00

Shkarko.pdf Afati i fundit për aplikim deri më 9 Mars në orën 16:00 Aplikimi vetëm përmes postës Preuzimanje.pdf Rok za prijave do 09. marta 20...
Read More

Municipalities in 2018

Project “Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2017-2018” supported by the Ministry of Foreign Affairs of the German G...
Read More
Počela druga faza selekcije potencijalnih klijenata

Počela druga faza selekcije potencijalnih klijenata

Projekat “Podrška stabilnosti društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje mikro preduzeća na Kosovu – Sprečavanje Migracije i Stabiliz...
Read More
Filloj faza e dyte e përzgjedhjes se klientëve potencial

Filloj faza e dyte e përzgjedhjes se klientëve potencial

Projekti “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik përmes fuqizimit të mikro-bizneseve në Kosovë – Parandalimi i Migracionit dhe Stabilizim...
Read More
Njoftim

Njoftim

Te nderuar aplikues. Ju njoftojme se sot, me date 31.03.2016, ne ora 16:00, ka perfunduar afati per dorezimin e aplikacioneve per skemen e granteve pe...
Read More