help kosovo
April 18, 2017

Opening for grant application for Gracanica Municipality *** Prijem za aplikacije za grantove za opštinu Gračanica/Pranimi i aplikacioneve për grante në Komunën e Gracanices

in Announcements
Support_to_socio_economic_stabilization_in_the_Western_Balkans_Announcement_Gracanica.pdf
17553838 1124671594327344 3218907433855942231 n
March 31, 2017

Received Application for KOS26_2017/ Aplikacionet e pranuara per KOS26_2017/ Primljene Aplikacije za KOS26_2017

in News
Received Application for KOS26_2017/ Aplikacionet e pranuara per KOS26_2017/ Primljene Aplikacije za KOS26_2017
info session
February 08, 2017

Seancat Informuese neper komuna/Informativne Sesije po opstinama/ Info sessions on municipalities

in Announcements
Më poshtë mund të gjeni informatat mbi datat e seancave informuese nëpër komunat partnere të Help për vitin 2017. Qëllimi i seancave informuese është të informoj të interesuarit në lidhje me idenë e projektit dhe grupet e synuara, me komponentët e projektit…
trainingcalendar
January 26, 2017

Kalendari i trajnimeve te biznesit/Kalendar poslovnih obuka

in News
Ketu do ta gjeni kalendarin e trajnimeve te biznesit. Te dhenat per trajnimin Administrim Biznesi do i vendosim sapo te jene definitive. Oraret mund te ndryshojne dhe secili ndryshim do reflektoj ne njoftimet e reja. *** Ovde možete naći raspored biznis…
training
January 19, 2017

Listat e trajnimeve te biznesit/ Lista biznis obuka

in Announcements
Me poshte mund te gjeni emrat e klienteve te Help KOS26 2016/2017, te ndara sipas llojit te trajnimit dhe sipas komunave. Ne rast se jeni perfitues qe keni pranuar pajisjen apo jeni ne proces te pranimit te pajsjes dhe emri juaj nuk gjindet ne liste,…
100 9050
Dec 12, 2016 292

On December 12, 2016 was signed Cooperation Agreement with Peja Municipality/ Me 12 Dhjetor 2016 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit me Komunën e Pejës

On 12 December 2016 a Cooperation Agreement with Peja Municipality has been signed. The…
JCoders 4
Dec 09, 2016 331

Help Kosovo

A TV crew from Germany made a documentary on Help activties in the region. To see the…
DSC 0177 202
Aug 25, 2016 1619

Nënshkrimi i kontratave me përfituesit per vitin 2016/2017 - Potpisivanje ugovora sa korisnicima za 2016/2017 godinu

Komunikante_per_Shtyp_Saopstenje_za_Javnost.pdf Projekti “Mbështetje stabilitetit…